martin.varacka@cbre.com

+421 (0) 911 852 589

 

Kancelárie

 • Dvojpodlažné kancelárie v sklade. Flexibilný pôdorys s adekvátnymi sociálnymi priestormi
 • Centrálny vykurovací system
 • Závesné sanitárne zariadenie od spoločnosti Geberit
 • Klimatizačné split jednotky od LG
 • Osvetlenie kancelárií LED svetlami Zumtobel o priemernej intenzite 500 luxov

Vonkajšie plochy

 • Minimálne 32 m
 • Parkovacie miesta dostupné pre osobné a nákladné vozidlá
 • 2,3 m vysoké oplotenie areálu s ostnatým drôtom
 • 24 hodinová bezpečnostná služba
 • Zabezpečovací kamerový systém kontrolovaný z vrátnice
 • Osvetlenie vonkajších plôch LED svetlami Zumtobel o intenzite 10 luxov
 • Retenčná nádrž

Sklad

 • Oceľovo-betónová konštrukcia s priemerným rozpätím stĺpov 25x12 m
 • Betónová konštrukcia s vysokou nosnosťou, zateplená fasáda a strecha
 • Flexibilné jednotky od 3000 m2
 • 10 m vnútorná čistá výška
 • Osvetlenie vnútorných plôch LED svetlami Zumtobel o intenzite min. 150 luxov, výkonnejšie osvetlenie v oblasti nakládky/vykládky a technických miestnostiach
 • ESFR protipožiarny systém, certifikovaný podľa FM Global
 • Vnútorné protipožiarne hydranty
 • Nosnosť podlahy 5t/m2 , rovinatosť podľa DIN 18202. Jednovrstvová bezšpárová konštrukcia min. 2000 m2
 • Elektrické nakladacie brány, brány na priamy vjazd a protipožiarne brány od spoločnosti Hörmann
 • Nakladacie brány vo výške 1 m nad cestou
 • Výkon správy priamo v areáli