martin.varacka@cbre.com

+421 (0) 911 852 589

Webstránka

Všetky informácie uvedené na tejto webstránke spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH podliehajú autorskému právu. Kopírovanie, spracovanie, zmena alebo komerčná distribúcia týchto informácií bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH je zakázaná.

Tieto informácie slúžia len na informatívne a marketingové účely a neobsahujú záväzné vyhlásenia a záruky. Informácie je možné kedykoľvek zmeniť, vrátane, ale nie len, technických a obchodných zmien ako aj zmien v cene. Záväzné vyhlásenia poskytujeme len na základe konkrétnych dopytov.

VZHĽADOM NA NEZÁVÄZNÚ POVAHU INFORMÁCIÍ JE VÝSLOVNE VYLÚČENÁ AKÁKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ TÝCHTO INFORMÁCIÍ.

Na tejto webstránke spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH nájdete aj odkazy na webstránky, ktorých poskytovateľom nie je spoločnosť Invest4SEE RE Investment Holding GmbH, ale tretie strany. Obsah uvedený na takýchto webstránkach nie je poskytovaný zo strany ani v mene spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH a spoločnosť Invest4SEE RE Investment Holding GmbH zaňho nezodpovedá. Obsah týchto webstránok môže podliehať autorským právam.

Brožúra

Všetky informácie uvedené v tejto brožúre spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH podliehajú autorskému právu. Kopírovanie, spracovanie, zmena alebo komerčná distribúcia týchto informácií bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Invest4SEE RE Investment Holding GmbH je zakázaná.

Tieto informácie slúžia len na informatívne a marketingové účely a neobsahujú záväzné vyhlásenia a záruky. Informácie je možné kedykoľvek zmeniť, vrátane, ale nie len, technických a obchodných zmien ako aj zmien v cene. Záväzné vyhlásenia poskytujeme len na základe konkrétnych dopytov.

VZHĽADOM NA NEZÁVÄZNÚ POVAHU INFORMÁCIÍ JE VÝSLOVNE VYLÚČENÁ AKÁKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ TÝCHTO INFORMÁCIÍ.